IZMENJAJ ZNANJE

V klubu tukaj&zdaj podpiramo svobodno izmenjavo znanj in idej, saj se tako bogatimo vsi posamezniki, udeleženi v procesu izmenjave, v širšem pogledu pa tako pripomoremo tudi k bogatenju in kolektivnemu duhovnemu napredku družbe kot celote.