“Do you speak English?” brezplačen tečaj angleščine za brezposelne

V klubu tukaj&zdaj imamo poleg različnih oblik ustvarjalnosti in sprostitvenih dejavnosti zelo radi tudi tuje jezike. Radi jih učimo in radi se jih učimo, ker vemo, kako pomembno je v današnji globalni vasi znanje vsaj enega tujega jezika. Dobro znanje tujega jezika lahko odpre mnoga vrata, slabo znanje ali celo neznanje pa omejuje tako pri osebnih kot poslovnih načrtih.

Do yous speak english?

V aprilu zato v klubu tukaj&zdaj začenjamo z novim projektom “Do you speak English?” ki bo vseboval dva (med seboj nepovezana) modula:

1/ OBNOVITVENI TEČAJ ANGLEŠČINE

Za vse, ki iščete zaposlitev bomo zato v aprilu organizirali brezplačen 20-urni obnovitveni tečaj angleščine, na katerem bomo obnovili in utrdili temelje angleške slovnice in se spoznali z osnovnimi veščinami komuniciranje v angleščini.

2/ MENTORSTVO PRI UREJANJU ŽIVLJENJEPISOV IN SPREMNIH PISEM

Vsak mesec od aprila dalje pa bomo namenili (skupno) še nadaljnjih 10 brezplačnih mentorskih ur brezposelnim, ki iščejo zaposlitev v tujini, in potrebujejo pomoč ali svetovanje pri urejanju CV-jev in spremnih pisem v angleščini.

Informacije, prijave in vprašanja v zvezi s programom “Do you speak English?” nam lahko pošljete na:

tockatukajinzdaj@gmail.com

Število mest v obeh modulih projekta bo žal omejeno, zato vas prosimo, da nam ob prijavi zaupate še kratko utemeljitev s kakšnim namenom bi se želeli udeležiti tečaja oz. bi potrebovali pomoč pri urejanju življenjepisa in pisanju spremnih pisem.

[wpspw_post]